0

Košarica

Skupaj: 0,00 €

Pogoji uporabe spletne strani

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI ZAGOŽEN

Splošno

Z uporabo spletnega mesta https://eshop-zagozen.si se uporabnik strinja z vsakokratno veljavnimi splošnimi pogoji ter na tem spletnem mestu objavljenimi pogoji. Vse spremembe splošnih in drugih pogojev bodo objavljene na spletnem mestu. Na tem naslovu se nahajajo tudi določbe glede varstva osebnih podatkov, namena njihove obdelave ter zasebnosti.

Zagožen d.o.o. si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočanje ali oviro za uporabo spletne trgovine. V primeru tehničnih težav na spletni strani si ponudnik pridržuje pravico preklicati oddana naročila, katere je tehnična napaka prizadela. V primeru preklica naročil bo ponudnik kupce obvestil o preklicu v najkrajšem možnem času in jih seznanil z nadaljnjimi koraki.

Uporabniki spletne trgovine morajo sami zagotoviti ustrezno zaščito svoje opreme (antivirusni programi) pred dostopom in uporabo spletne strani, na kateri se nahaja spletna trgovina. Uporabniki morajo na svojih napravah sami zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost vseh podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani ponudnika.

Čas naročanja

V spletni trgovini Zagožen d.o.o. naročanje poteka preko spleta, v slovenskem jeziku, 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Registracija uporabnikov

Nakup v spletni trgovini Zagožen lahko uporabnik, kupec opravi kot gost ali kot registrirani uporabnik. Registracija kupca kot registriranega uporabnika ni pogoj za nakup blaga v spletni trgovini. Pregled vsebine spletne strani  je omogočena vsem obiskovalcem spletne strani.

Kupci, ki želijo postati registrirani uporabniki, v postopku registracije ponudniku posredujejo zahtevane podatke. Vsak registriran uporabnik dobi svoje uporabniško ime in geslo, ki je tajno. Vsak uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo s svojim uporabniškim imenom in z geslom upravljal izključno sam. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše na strani.

V primeru, da se kupec registrira kot registrirani uporabnik, bo podjetje Zagožen d.o.o. vpisane podatke  uporabljalo za obdelavo uporabnikovega naročila ter za namene, za katere je uporabnik podal privoljenje ob registraciji. Dana privoljenja ob registraciji lahko uporabnik spletne strani prekliče tako, da pošlje zahtevo za preklic danih soglasij na e-mail eshop@zagozen.si .

Uporabniku registracija olajša spremljanje preteklih nakupov in skrajša nakupni postopek. Podjetje Zagožen d.o.o.  podatke hrani do preklica ali odjave skladno s slovensko zakonodajo.

Uporabnik se lahko kot registrirani uporabnik kadar koli pisno odjavi z e-mailom, poslanim na eshop@zagozen.si. V primeru, da uporabnik želi izbrisati uporabniški račun, mora e-sporočilo vsebovati naslednje podatke: naslov sporočila naj bo »Ukinitev uporabniškega računa«; v vsebini sporočila morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek uporabnika, naslov in elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral; sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, s katerim je uporabnik prijavljen kor registriran uporabnik.
V primeru, da uporabnik naročilo izvede kot gost, bo podjetje Zagožen d.o.o. vpisane podatke uporabilo za obdelavo oddanega naročila. Te podatke, ki so podlaga za izstavitev računa, bo podjetje Zagožen d.o.o. hranilo tako dolgo, dokler obstaja zakonska obveza hrambe računov, trenutno najmanj 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo.

Postopek nakupa

Kupec lahko v spletni trgovini naroči artikle, ki se nahajajo na tej spletni strani. Vsi artikli, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog.  Po izbiri artikla kupec izdelek, ki ga želi kupiti, označi in klikne gumb »V košarico«.  S klikom na košarico se kupcu prikažejo artikli, ki jih je kupec označil za nakup, količina teh artiklov, cena in strošek dobave. V košarici je mogoče artikle tudi odstraniti. Kupec lahko košarico dopolni z dodatnimi artikli tako, da se s klikom na gumb »Nadaljujte z nakupi« vrne na prikaz artiklov v e-trgovini.

Košarica

Ko kupec konča z izbiro artiklov, ki jih želi kupiti, postopek nakupa nadaljuje v košarici. Če se kupec še ni registriral kot registrirani uporabnik, bo sistem kupca pred nadaljevanjem nakupa preusmeril na stran za prijavo oziroma registracijo, če želi nakup opraviti kot registrirani uporabnik.

Plačilo

Pri nadaljevanju nakupa ima kupec pri načinu plačila možnost izbire glede vrste plačila. Kupec lahko izbere med:

- plačilom z gotovino ob prevzemu blaga (plačilo po povzetju) - pri tem načinu kupec plača blago ob dostavi

- plačilo s plačilno kartico - omogočeno je le plačilo s tistimi plačilnimi karticami, ki so navedene v splošnih pogojih poslovanja in se kupcu prikažejo pri izbiri plačila s plačilno kartico

- plačilo po predračunu - v kolikor kupec izbere ta način plačila, bo plačilo izvedel na tekoči račun ponudnika po prejemu ponudbe/predračuna na e-naslov, ki ga je navedel ob registraciji oziroma prijavi v spletno trgovino. Na predračunu bodo navedeni vsi podatki, potrebni za izvedbo plačila.

- plačilo po ponudbi z osebnim prevzemom – pri tej izbiri lahko kupec naročeno blago plača neposredno pri ponudniku z gotovino ali kartičnim plačilom

-  nakup na obroke - ta vrsta plačila je mogoča le z Diners Club kartico. 

Dostava

Ponudnik bo dobavo opravil v okviru dobavnega roka, navedenega v košarici. Dobava se izvaja izključno do vrat, vnos blaga v prostore ali na druge lokacije ni vključen v ceno izdelka. Način dostave je izključno v pristojnosti ponudnika.

Strošek dostave je odvisen od vrste in količine naročenih artiklov. Končni strošek prve dostave se kupcu izpiše v košarici ob zaključku, vendar pred potrditvijo nakupa. V primeru, da naročenega blaga kupcu ne bo mogoče dobaviti ob dogovorjenem času, na dogovorjenem kraju, iz razlogov na strani kupca (ga ni doma, ne zagotovi prevzema, ne prevzame), je kupec ob ponovni dostavi dolžan ponudniku ponovno plačati strošek dostave, ki je enak višini zneska prve dostave.

Zaključek nakupa

V tem koraku kupec še enkrat preveri pravilnost podatkov o vrsti in količini naročenega blaga ter načinu plačila ter potrdi naročilo. Pred oddajo naročila mora kupec potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji, katerih sestavni del so tudi ti pogoji uporabe in vsi obrazci, na katere se splošni pogoji sklicujejo.

Omejitev odgovornosti

Zagožen d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletnih strani Zagožen d.o.o. in vanje vključenih vsebin. Ker se rok dobave ali cene hitro spreminjajo, ponudnik včasih ne uspe popraviti aktualnih vsebin in cen na spletni strani, bo pa zagotavljal kar se da tekočo ažurnost in pravilnost podatkov. V kolikor pride zaradi ugotovljenih napak do sprememb (tudi cene), bo Zagožen d.o.o. kupca o tem obvestil pred dobavo in mu omogočil odstop od pogodbe.

Zagožen d.o.o. ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen Obligacijskega zakonika). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne in jih Zagožen d.o.o., v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Omejena pravica uporabe avtorska zaščita

Vse vsebine in slikovno gradivo, ki je objavljeno v spletni trgovini Zagožen d.o.o. je avtorsko zaščiteno, obiskovalci spletne trgovine jih lahko uporabljajo izključno v zasebne namene. Prepovedano je kakršno koli kopiranje, reproduciranje, razpečevanje ali kakršno koli drugo posredovanje pisnega in grafičnega materiala delno ali v celoti  brez pisnega dovoljenja družbe Zagožen d.o.o. To velja za vso grafično in pisno gradivo ter gradivo kakršne koli druge oblike, objavljeno v spletni trgovini https://eshop-zagozen.si ter njenih podstraneh in poddomenah. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne odražajo nujno in v celoti lastnosti izdelka, zato služijo zgolj kot informativni prikaz! Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršen koli način vključeni v spletno trgovino https://eshop-zagozen.si ali spletno stran https://www.zagozen.si je Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec. Vse pravice so pridržane.

Izjava o varovanju zasebnosti

Zagožen d.o.o. izjavlja, da podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnih strani https://eshop-zagozen.si ali kako drugače (preko e-maila, telefona, idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bo Zagožen d.o.o. varoval in preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Dostop do osebnih podatkov imajo s strani Zagožen d.o.o. zgolj pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji), z uporabniškim imenom in geslom. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Ponudnik zbira (obdeluje) osebe podatke uporabnikov, ki ji je dobil od uporabnikov:

- ob registraciji za spletno nakupovanje (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, IP naslov),

-  ob spletnem nakupu (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, naslov za dostavo, telefonska številka, podatki o času in predmetu nakupa, IP naslov)

-  ob morebitnih pritožbah, reklamacijah, uveljavljanju garancije in drugih zahtevkih (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o času in vsebini ter o načinu reševanja teh zahtevkov, podatki o času in predmetu nakupa),

-  ob naročilu na e-novice (elektronski naslov) in na podlagi morebitne uporabnikove izrecne privolitve ter izključno za namene za katere je bila privolitev dana

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik izjavlja, da bodo od uporabnikov prejeti osebni podatki v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Zagožen d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo ponudnik ravnal v skladu z najvišjimi standardi varnosti in diskretnosti ter vedno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi s tega področja (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov idr.). Uporabnikom ponudnik zagotavlja, da:

- so pridobljeni osebni podatki ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem ali neavtoriziranim dostopom s strani tretjih oseb, da osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen kot za namen, zaradi katerega so bili zbrani;

- se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve (soglasja) in za namen iz privolitve, obdelovali dokler uporabnik privolitve ne bo preklical (umaknil). Ostale pridobljene osebne podatke pa bo uporabnik hranil do poteka zakonskega roka hrambe;

- ima uporabnik po zakonu pravico od ponudnika zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uporabnik uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec, ali na elektronski naslov: gdpr@zagozen-aplast.si .

- lahko uporabnik pri ponudniku pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktira preko e-naslova gdpr@zagozen-aplast.si .

- lahko uporabnik pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vloži pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;

- lahko osebne podatke obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima ponudnik sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in, ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;

- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;

- v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko pri ponudniku obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, in sicer zaradi analize preferenc posameznikov in prilagajanja ponudbe družbe tem preferencam ter v primeru posameznikove izrecne privolitve, za njegovim preferencam prilagojeno informiranje o produktih, storitvah, novostih in drugih pomembnih obvestilih;

- več informacij o varstvu osebnih podatkov uporabnikov pri ponudniku lahko ponudnik pridobi v »Politiki zasebnosti«, dostopni na  tej povezavi: https://www.zagozen.si/si/politika-varstva-osebnih-podatkov .

Zagožen d.o.o. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik in je uporabnik sam odgovoren za pravilnost njihove vsebine. Za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo tudi IP naslovi, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

Zagožen d.o.o. za prenose vseh osebnih podatkov uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili. Podatki o plačilni kartici, ki jih uporabnik vnese v primeru kartičnega načina plačila, se v kodirani obliki prenesejo iz uporabnikovega računalnika neposredno v avtorizacijski strežnik banke. Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Zagožen d.o.o. jih ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke pa lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki so lahko posredovani:
- hčerinskim družbam zaradi obdelave naročil kupcev, vezanih na posamezno hčerinsko družbo;
- družbam za obdelavo podatkov in informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletnega mesta in njegove izboljšave (gostovanje na strežniku, e-mail marketing, ipd.);
- podjetjem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (dostavne službe, ipd.)
- vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila;
- pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, ipd.).

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani k skrbnemu ravnanju z njimi, skladno z evropsko zakonodajo.

Piškotki

Vsakemu uporabniku je na začetku obiska dodeljen sejni piškotek za namen identifikacije in spremljanja nakupovalne košarice, lahko pa tudi drugi piškoti, kot so identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) in piškotki za analizo obiskov spletne strani. Sejni piškotki se v pomnilniku strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti.

Za obvezne piškotke velja, da je strinjanje uporabnikov avtomatično, saj so ti piškotki obvezni za delovanje spletne strani in ponudnik z njimi ne zbira nobenih osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani. Glede analitičnih piškotkov pa ponudnik od uporabnika potrebuje strinjanje, s podanim dovoljenjem uporabnik ponudniku dovoljuje spremljanje statistike obiska spletne strani (naslov internetnega protokola, identifikatorji piškotkov) bodo lahko uporabljeni tudi za ponovno trženje. Upravljalec podatkov je Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec. Podano dovoljenje lahko uporabnik kadarkoli prekliče preko elektronskega naslova gdpr@zagozen-aplast.si .

 

Pravilnik o zasebnosti: prijava na e-novice

Z vpisom svojega elektronskega naslova se prijavljate na e-novice, s katerimi vas bo podjetje Zagožen d.o.o. obveščalo o novostih v ponudbi na spletu in v trgovini, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah.

S prijavo na e-novice se vpišete tudi v bazo prejemnikov ugodnosti , ki jih Zagožen d.o.o. nudi svojim uporabnikom.

Za prijavo na e-novice Zagožen d.o.o. zbira sledeče podatke: e-naslov, IP, v primeru, da se prijavite kot registrirani član, pa tudi ime in priimek, naslov in telefon.

Po poslanem obrazcu z elektronskim naslovom boste na navedeni naslov prejeli potrditveno sporočilo – s potrditvijo tega boste do preklica prijavljeni na e-novice Zagožen d.o.o. (t. i. opt-in odobritev). Kadarkoli lahko pisno ali s klikom na gumb Odjava v e-novicah zahtevate, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Vaši zahtevi bo ugodeno v 15 dneh od dneva prejema zahteve, kot predpisuje zakon. Zahtevate lahko tudi prenos ali seznanitev s podatki.

Upravljavec Zagožen d.o.o. se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.

Pošiljatelj e-novic in upravljavec vaših osebnih podatkov je: Zagožen d.o.o.

Preverite tudi celotni Pravilnik o zasebnosti

sofinanciranje

Naložbo izdelave spletne trgovine sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.